kesämarkkinoiden jälkeen

Siirry alas

kesämarkkinoiden jälkeen

Viesti  Veikko lähetetty Ke 10 Kesä 2009, 14:54

Terv jäsenille
kiitos kaikille toimijoille Terolle, Artolle, Kaukolle ja Arskalle mukana olosta
tapahtuma ei varmastikaan tehnyt huonoa mainosta yhdistykselle
päinvastoin hyvä maku jäi varmaan kaikille
ulkopuolisetkin kokivat, että toiminta kerholla tuntuu olevan suhteellisen hyvällä mallilla
uusia jäseniä toivotaan liittyvän
kesällä toiminta hiljenee
kaikki lähtevät omille retkilleen
syksyllä muikku ja pottu tarvii taas jäsenten apua
laitoin kerhomme nimissä kirjelmän vapon turvesuohankkeesta
jossa otamme kantaa mustajoen tapahtumiin
lukekaa seuraavasta


Kannanotto Vapo Oy:n tekemään hakemukseen, joka koskee Pelkosensuon turvetuotantoalueen ympäristölupaa ja toiminnanaloittamislupaa. Diaarinumero ISY-2008-Y244

Yleistä

Mustajoki on Kaakkois-Suomen alueellamme ainoa joki, jossa vielä esiintyy alkuperäistä luonnonvaraista mereen vaeltavaa taimenta. Suomen meritaimenkantojen heikon tilan vuoksi joki on harvinaislaatuinen ja siten myös valtakunnallisesti arvokas. Lappeenrannan perhokalastajat ry on tulevien vuosien aikana lupautunut jäsenten talkootyöpanoksella Mustajoen kunnostustöihin, jotta sen arvokas kalakanta saataisiin säilymään ja mahdollisesti myös kohentumaan tulevaisuudessa.

Veden laadun muutokset

Hakija väittää, että kuivatusvesien vaikutukset veden laatuun olisivat vähäisiä.
Kuitenkin Kaakkois-Suomen alueelta löytyy lukuisia vastakkaisen suuntaisia esimerkkejä Vapo Oy:n turvetuotantoalueilta. Esimerkiksi Taipalsaaren Suursuon valumavedet Läntisen Pien- Saimaan alueella, jossa on vuosien saatossa tapahtumat selkeästi nähtävissä. Toinen esimerkki on Torsanjärven pohjoispään alueella, jossa sijaitsevat Orit-, Raate- ja Kesselilänsuon turvetuotantoalueet, on vuosien saatossa niiden valumavesien alueiden veden laatu heikentynyt merkittävästi.
Tämä Pelkosensuon turvetuotannon aloitushakemus koskettaa hyvin olennaisesti Mustajokea, joka on vesistönä huomattavasti edellä mainittua pienempi ja siten herkempi turvesuon laskeuma- altaan vesistöjen ympäristömuutoksille.

Nykyiset Vapo Oy:n vesienkäsittelymenetelmiksi esittämät laskeutusaltaat ja pintavalutuskentät voidaan katsoa täysin riittämättömiksi. Kyseiset vesiensuojelurakenteet eivät kykene pidättämään kiintoainesta tulvahuippuina, eikä etenkään nykyisien ”vesitalvien” aikana kun pintamaa on roudassa eikä ime lainkaan tulvavettä.

Turvetuotannon vaikutusalueen vesistöjen poikkeukselliset luontoarvot

Mustajoessa elää alkuperäinen kaakkoissuomalainen meritaimenkanta, jota on aiheellista kaikin mahdollisin ympäristöystävällisin keinoin suojella. Turvetuotannon kiintoaineskuorma on vakava uhka taimenen lisääntymisaluille, koska hienojakoinen kiintoaines tukkii taimenen kutualustoina käyttämät soraikot ja poikasten suojapaikkoina käyttämät kivenkolot.
Valuma-alueen muokkaaminen turvetuotannon tarpeisiin muuttaa liian paljon virtausoloja. Kuivina aikoina vettä on entistä vähemmän, kun taas tulvat ovat entistä rajumpia. Lisäksi turvetuotanto edistää vesistön happamoitumista, joka on etenkin lohikaloihin kuuluvalle taimenelle haitallista. Edellä mainitut asiat vaikuttavat siis epäedullisesti taimenen elinkiertoon, mutta niillä on myöskin merkittäviä haittavaikutuksia koko jokieliöstöön ja -ympäristöön.

Lappeenrannan perhokalastajat ry katsoo, että Vapo Oy:n hakemia Pelkosensuon turvetuotantoalueen ympäristölupaa ja toiminnanaloittamislupaa ei tule myöntää ilman veden valuma aluevesien suojelua.

Lappeenrannan perhokalastajat ry:n puolesta:
Y- 195.857

____________________
Veikko Koivisto
Puheenjohtaja

Laihokatu 13, 0400- 629515,
Veikko.koivisto@pp.inet.fi,


Hyvää kesää kaikille
Terv Veikko

Veikko

Viestien lukumäärä : 48
Join date : 09.04.2009

Takaisin alkuun Siirry alas

Takaisin alkuun


 
Oikeudet tällä foorumilla:
Et voi vastata viesteihin tässä foorumissa