Turvetuotantoa Mustajoelle

Siirry alas

Turvetuotantoa Mustajoelle

Viesti  MattiV lähetetty Ma 08 Kesä 2009, 12:04

Kuten varmaan tiedättekin, niin Vapo hakee Mustajoen valuma-alueelle turvetuotantolupaa. Vapo haki tyylinsä mukaisesti lähes kymmentä lupaa samaan aikaan, joten kala- ja ympäristöviranomaiset ovat melkoisen kiireen alla vastineiden laatimisessa. Viranomaisten lisäksi kaikkien asianosaisten pitää esittää oma kantansa ja näin ajattelimme seuranmmekin tekevän. Alla on tiivis kannanotto. Lomien ohessa värkkäilin, joten ei ihmeitä ehtinyt. Jos jollain on muutosehdotuksia, niin nopeasti yhteyttä Veikkoon. Muistutus tulee olle 10.6. Kuopiossa.

Nykyisessä lukaalissani ei ole nettiä eikä sen paremmin sähköjäkään, mutta minuun saa yhteyden puhelimitse, jos tulee jotain asiaan liittyvää tai liittymätöntä mieleen. P.050 3497099. .

-----------
Vastine Vapo Oy:n tekemään hakemukseen, joka koskee Pelkosensuon turvetuotantoalueen ympäristölupaa ja toiminnanaloittamislupaa. Diaarinumero ISY-2008-Y244


Yleistä

Mustajoki on alueemme ainoa joki, jossa esiintyy alkuperäistä luonnonvaraista mereen vaeltavaa taimenta. Suomen meritaimenkantojen heikon tilan vuoksi joki on myös valtakunnallisesti arvokas ja harvinaislaatuinen. Lappeenrannan perhokalastajat ry on sitoutunut Mustajoen kunnostustöihin, jotta arvokas kalakanta saataisiin säilymään ja kohentumaan.

Veden laadun muutokset

Hakija väittää, että kuivatusvesien vaikutukset veden laatuun olisivat vähäisiä. Kuitenkin Kaakkois-Suomen alueelta löytyy lukuisia päinvastaisia esimerkkejä Vapo Oy:n turvetuotantoalueilta. Esimerkiksi Torsanjärven pohjoispään alueella, jossa sijaitsevat Orit-, Raate-ja Kesselilänsuon turvetuotantoalueet, on veden laatu heikentynyt merkittävästi. Tämä kyseinen hakemus koskettaa Mustajokea, joka on vesistönä huomattavasti edellä mainittua pienempi ja siten herkempi ympäristömuutoksille.

Vapo Oy:n vesienkäsittelymenetelmiksi esittämät laskeutusaltaat ja pintavalutuskentät voidaan katsoa täysin riittämättömiksi. Kyseiset vesiensuojelurakenteet eivät kykene pidättämään kiintoainesta tulvahuippuina, eikä etenkään nykyisien ”vesitalvien” aikana kun pintamaa on roudassa eikä ime lainkaan tulvavettä.

Turvetuotannon vaikutusalueen vesistöjen poikkeukselliset luontoarvot

Mustajoessa elää ainutlaatuinen kaakkois-suomalainen meritaimenkanta, jota tulee kaikin mahdollisin keinoin suojella. Turvetuotannon kiintoaineskuorma on vakava uhka taimenen lisääntymiselle, koska kiintoaines tukkii taimenen kutualustoina käyttämät soraikot ja poikasten suojapaikkoina käyttämät kivenkolot. Valuma-alueen muokkaaminen turvetuotannon tarpeisiin äärevöittää virtausoloja. Kuivina aikoina vettä on entistä vähemmän, kun taas tulvat ovat entistä rajumpia. Lisäksi turvetuotanto edistää vesistön happamoitumista, joka on etenkin lohikaloihin kuuluvalle taimenelle haitallista. Edellä mainitut asiat vaikuttavat siis epäedullisesti taimenen elinkiertoon, mutta niillä on merkittäviä haittavaikutuksia koko jokieliöstöön ja -ympäristöön.


Lappeenrannan perhokalastajat ry katsoo, että Vapo Oy:n hakemia Pelkosensuon turvetuotantoalueen ympäristölupaa ja toiminnanaloittamislupaa ei tule myöntää.


Lappeenrannan perhokalastajat ry:n puolesta:____________________
Veikko Koivisto
Puheenjohtaja
-------------------------

MattiV

Viestien lukumäärä : 3
Join date : 22.03.2009

Takaisin alkuun Siirry alas

Takaisin alkuun


 
Oikeudet tällä foorumilla:
Et voi vastata viesteihin tässä foorumissa